emmanuel

Ikona Emmanuela pojawiła się w ikonografii dość wcześnie. Pierwotnie ikony Zbawiciela z napisem „Emmanuel” przedstawiały Chrystusa jako osobę dorosłą, nie zaś dziecko, czy młodzieńca. Prawdopodobnie młodzieńczy wiek Chrystusa na późniejszych przedstawieniach typu Emmanuel przyjął się pod wpływem epizodu opisa -nego w Ewangelii, kiedy to młody Chrystus prowadził dysputy z nauczycielami w świątyni. Na ikonach tego typu Chrysts przedstawiany jest w postaci Dzieciątka lub młodzieńca posiadającego „rysy dojrzałości duchowej” Głównym Źródłem powstania tego typu ikonograficznego był wpływ opowieści ewangelicznej o narodzeniu Chrystusa, jako o wypełnieniu proroctwa Izajasza: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. (Mt 1,23).

grudzień 2004 r.

© Bogusław Andres 2004-2013