GALERIA NIEPRAWIDŁOWO WYKONANYCH PODOBRAZI

Ryc. 1.1. Pęknięcie podobrazia związane z wykonaniem go z wilgotnego drewna i wklejeniem szpong.
Ryc. 1.2. Pęknięcie podobrazia związane z wykonaniem go z wilgotnego drewna i wklejeniem szpong.
Ryc. 2. Pęknięcie spoiny pomiędzy sąsiadującymi fryzam.
Ryc. 3. Liczne pęknięcia spoin pomiędzy sąsiadującymi fryzami.
Ryc. 4.1. Podobrazie wykonane z drewna o dużej wilgotności. Wypadające (sic!) szpongi i wyraźnie zeschnięcie się podobrazia-szerokość podobrazia jest wyraźnie mniejsza niż długość szpong.
Ryc. 4.2. Pęknięcie desorpcyjne widoczne przy spoinie pomiędzy dwoma sąsiadującymi fryzami.
Ryc. 5.1. Niewłaściwie wykonana doklejka bordiury do płaskiego podobrazia. Na styku tak połączonych elementów (zmiana orientacji włókien o 90 stopni) może popękać gruntu.
Ryc. 5.2. Bordiura przyklejona i przybita gwoździkami do płaskiego podobrazia. Kit maskujący gwoździe podniósł się w wyniku zeschnięcia się podobrazia. Punktowy nacisk na grunt wysuwających się gwoździ może spowodować jego pęknięcie.
Ryc. 5.3. Odspojenie flekowanie bocznej części podobrazia.
Ryc. 6. Poluzowanie złącza na jaskółczy ogon w wyniku zeschnięcia się podobrazia.
Ryc. 7. Nawet nie wiem jak to podobrazie opisać :) To jest widok odwrocia podobrazia. Zamiast szpong do odwrocia przyklejono i dodatkowo przybito poprzeczne listwy.
Ryc. 8.1. Bardzo ciekawy eksponat. Widok ogólny.
Ryc. 8.2. Luźne połączenie na jaskółczy ogon. Wyrwany materiał ze szpongi.
Ryc. 8.3. Nadmiar kleju zgromadzony w szczelinie po części sęku.
Ryc. 8.4. Liczne sęki o dużej średnicy.
Ryc. 8.5. Liczne sęki na licu podobrazia. Pęknięcia desorpcyjne drewna. Pęknięcie spoiny pomiędzy dwoma fryzami.
Ryc. 8.6. Liczne sęki. Pęknięcia desorpcyjne drewna. Pęknięcie spoiny pomiędzy dwoma fryzami.
Ryc. 9.1. Zaflekowane zbyt luźno wykonane połączenie na jaskółczy ogon.
Ryc. 9.2. Przyklejone szpongi – świadczą o tym zacieki kleju szczególnie po obu stronach lewej szpogi.
Ryc. 10.1. Drugi bardzo ciekawy eksponat. Widok ogólny.
Ryc. 10.2. Przebarwienia związane z rozkładem drewna przez grzyby. Sęk, którego mogłoby nie być.
Ryc. 10.3. Dosztukowana i przyklejona szponga.
Ryc. 10.4. Pomimo tego, że zostało wykonane połączenie na pióro własne, to i tak ono puściło.
Ryc. 10.5. Zaflekowane zbyt luźne połączenie na jaskółczy ogon. Dosztukowana i przyklejona szponga.
Ryc. 10.6. Zaflekowane zbyt luźne połączenie na jaskółczy ogon. Wyrwany materiał ze szpongi.
Ryc. 10.7. Pęknięcia desorpcyjne na czole podobrazia.
Ryc. 11. Liczne duże sęki na licu podobrazia. Nieestetycznie wykonany kowczeg.
Ryc. 12. No comments.
Ryc. 13.1. Trzeci ciekawy eksponat. Widok ogólny.
Ryc. 13.2. Wyrwany materiał z odwrocia podobrazia.
Ryc. 13.3. Wklejone szpongi-widać błyszczy się klej.
Ryc. 13.4. Uszkodzenie podobrazia frezem.
Ryc. 13.5. Połączenie dwóch fryzów na długość. Niby nie jest to wada, ale widać po tym, że stolarz niepotrzebnie chciał zaoszczędzić na materiale.
Ryc. 14.1. Zbyt krótkie szpongi. Nie jest to wadą, lecz próbą ukrycia zmian wymiarowych podobrazia wynikających z zsychania się blatu wykonanego z wilgotnego drewna.
Ryc. 14.2. Pęknięcie spoiny pomiędzy sąsiadującymi fryzami.
Ryc. 15. Zbyt krótkie szpongi. Nie jest to wadą, lecz próbą ukrycia ewentualnych zmian wymiarowych podobrazia wynikających z zsychania się blatu wykonanego z wilgotnego drewna.
Ryc. 16. Czołowo-boczne pęknięcie desorpcyjne.
Ryc. 17. Podobrazie zaszpongowane od czoła. Brak połączenia na jaskółczy ogon. Szpongi wklejowe.

© Bogusław Andres 2004-2015