Głowa Jana Chrzciciela

Św. Jan Chrzciciel (Poprzednik Pański) jest ostatnim starotestamentowym Prorokiem, bezpośrednio poprzedzającym przyjście na ziemię Zbawiciela. Św. Jan urodził się na sześć miesięcy przed Chrystusem. Przez 30 lat przebywał on na pustyni, gdzie modląc się i poszcząc przegotowywał się na głoszenie Słowa Bożego. Po tym okresie nad rzeką Jordan św. Jan Chrzciciel nauczał i nawoływał swój naród do pokuty. Tam też udzielił chrztu Jezusowi. Za publiczne oskarżenie Heroda, św. Jan Chrzciciel został uwięziony, a następnie ścięty na życzenie Herodiady. Ciało Świętego pochowali jego uczniowie. Głowa, którą Herodiada ofiarowała swej matce, była później odnajdowana trzykrotnie. Imię Jan pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „Bóg łaskaw”.

Ikona napisana na III Międzynarodowych Warsztatach Ikonopisów w Nowicy
wrzesień 2011 r.

© Bogusław Andres 2004-2013