IKONNIK, IKONOPIS, MALARZ IKON

ikonnik, ikonopis, malarz ikon

Urodziłem się i wychowywałem na Pogórzu Przemyskim, na styku dwóch kultur i religii. W związku z tym już od wczesnych lat dzieciństwa ikona nie była mi czymś obcym. Była natomiast czymś tajemniczym i niepojętym. Zapewne właśnie ta tajemnicza obecność Praobrazu w ikonie pchnęła mnie do jej zgłębiania.
Ikony piszę od 20 lat. Przez te lata terminowałem w pracowniach w kraju i zagranicą oraz współtworzyłem warsztaty:Droga ikony, Studium Chrześcijańskiego Wschodu oraz Pracownię ikon pw. św. Mikołaja Cudotwórcy.
Wszelkie pytania dotyczące treści zawartych na stronie: www.ikona.art.pl moża kierować do mnie pocztą elektroniczną.

Bogusław Andres

© Bogusław Andres 2004-2015