IC XC

Ikona Zbawiciela "nie uczyniona ręką ludzką" (gr. Acheiropietos) jest najstarszym ikonograficznym przedstawieniem Jezusa Chrystusa, powstałym w sposób nadprzyrodzony tj. bez udziału człowieka. Ikona ta - zwana ikoną ikon - jest uważana za obraz uzasadniający wszelkie inne wyobrażenia religijne. Jest ona również najważniejszym świadectwem przemawiającym za kultem ikon. Stanowi ona prototyp i źródło wszystkich innych przedstawień, jako obraz łączący w sobie nieopisywalne Bóstwo i opisywalne człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Historia powstania tej ikony jest związana z królem Edessy Abgarem V.
Prezentowany tutaj typ ikonograficzny przedstawia oblicze Jezusa Chrystusa frontalnie wpisane w nimb krzyżowy. Centralnym elementem kompozycji jest zamyślone, niekiedy surowe ale przede wszystkim nieskończenie miłosierne Oblicze Zbawiciela. Wokół głowy Chrystusa znajduje się tzw. nimb krzyżowy, atrybut ikonograficzny przysługujący jedynie Zbawicielowi. Przypomina on śmierć Chrystusa na krzyżu.

maj 2008 r.

© Bogusław Andres 2004-2013