Mikołajki

Arcybiskup Miry w Licji (Azja Mniejsza). Za życia zasłynął ze szczodrości wobec swych wiernych oraz łagodności i pokory. Mikołaj był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, reprezentujących jeden z najznakomitszych rodów mieszczańskich. Urodził się po bardzo długim czasie oczekiwania na potomstwo. Za zgodą rodziców wybrał sobie stan duchowny. Do stanu duchownego przygotowywał go stryj, również Mikołaj, który był ówczesnym biskupem Myry.
Mikołaj już od dzieciństwa był chłopcem wyróżniającym się dobrocią, skromnością i pobożnością. Chętnie pomagał ludziom starszym, chorym i biednym, dzielił się tym, co posiadał. Po długich latach błogosławionych rządów, po życiu gorliwym i pełnym dobrych czynów, biskup Mikołaj zmarł 6 grudnia ok. 342 roku. Według tradycji Mikołaj był opiekunem m. in. ubogich oraz uczonych, piekarzy, kupców, żeglarzy, złodziei, więźniów, młodych panien. Jest patronem dzieci. W sztuce kościoła wschodniego przedstawiany jest w ukazywany jest jako starzec z krótką siwą brodą, w stroju biskup, trzymający ewangelię. Imię Mikołaj pochodzi z języka greckiego i oznacza: „oby odnosił zwycięstwa dla swego ludu”.

Modlitwa do św. Mikołaja Cudotwórcy (II)
O święty Mikołaju, szczególnie święty wybrańcu Boży, gorący nasz wspomożycielu, w cierpieniach naszych nieustający i chętny nasz pomocniku, pomóż mnie grzesznemu i zrozpaczonemu w obecnym życiu, wybłagaj u Władcy Boga, aby zechciał darować mi wszystkie moje grzechy, które popełniłem od młodości mojej aż do chwili obecnej, uczynkiem, słowem, myślą, i wszystkimi moimi zmysłami; i przy odejściu mojej duszy pomóż mi nieszczęsnemu, wybłagaj u Władcy Boga, Stworzyciela każdej istoty, aby zbawił mnie od powietrznych cierpień i wiecznej mąki, abym zawsze wysławiał Ojca, i Syna i Świętego Ducha, i Twoje modlitewne wstawiennictwo, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


luty 2011 r.

© Bogusław Andres 2004-2013