Mikołajki

Arcybiskup Miry w Licji (Azja Mniejsza). Za życia zasłynął ze szczodrości wobec swych wiernych oraz łagodności i pokory. Niewielka ilość autentycznych informacji dotyczących życia św. Mikołaja została uzupełniana licznymi legendami. Oto jedna z nich.
„Pewnego razu śpieszyli się do nieba, po całodziennej podróży, święty Mikołaj i święty Jan Kasjan. Mieli zebrać z ziemi wszystkie modlitwy i zdąży c przed wieczorem, bo tam już zebrali się wszyscy święci na uroczystość św. Mikołaja, który zgodnie z cyklem liturgicznym rozpoczyna się wieczorem dnia poprzedniego. Słońce już zachodziło. Święty Jan Kasjan pogania Mikołaja, by szybciej szli, bo czasu mało. Naraz widzą chłopa z wozem, który ugrzązł w błocie z końmi.
- Idź sam, jak chcesz – mówi św. Mikołaj – ja muszę mu pomóc wyciągnąć te konie i wóz z błota.
Długo czekali aniołowie i święci w niebie na rozpoczęcie uroczystości, ale nie zaczynali, bo nie było solenizanta. Wreszcie pojawił się, cały zabłocony, w walonkach na nogach. - Gdzie przebywałeś tak długo, Mikołaju? – zapytał sam Zbawiciel. - Musiałem jeszcze konie i wóz wyciągnąć z błota i pomóc temu wieśniakowi, który mnie prosił o pomoc. Nie mogłem wcześniej przybyć na święto, wybacz mi Chryste Boże.
-Mikołaju – za twoją pomoc dla mego ludu daruję ci w nagrodę jeszcze jedno święto w maju, gdy będzie ciepło, abyś mógł pomagać ludziom, ile chcesz. A ty, Janie Kasjanie, za twoją postawę, będziesz miał święto 29 lutego, raz na 4 lata, bo bałeś się pobudzić w błocie i nie pomogłeś nieszczęsnemu woźnicy.
Tak nagrodził Chrystus świętego Mikołaja za jego dzieła miłosierdzia drugim świętem, abyśmy wychwalając Mikołaja, uwielbiali w Trójcy Jedynego Boga, któremu niech wieczna sława, moc i dziękczynienie przez wszystkie wieki. Amen.”
Pamięć św. Mikołaja cerkiew czci 6/19 grudnia (tzw. zimny Mikołaj) w rocznicę jego śmierci oraz 9/22 maja (tzw. ciepły Mikołaj) w rocznicę przeniesienia relikwii świętego do Bari.

Modlitwa do św. Mikołaja Cudotwórcy (III)
O dobry ojcze Mikołaju, pasterzu i nauczycielu wszystkich, którzy z wiarą proszą Cię o Twoją pomoc, i gorącą modlitwą wzywają Cię, pospiesz się i wyprzedź nasze prośby, i obroń owczarnię Chrystusową przed napadającymi na nią wilkami; odgrodź i ochroń wszelki kraj chrześcijański Twymi świętymi modlitwami od wszelkiej ziemskiej troski, trzęsienia ziemi, napaści cudzoziemców i wojny domowej, głodu, powodzi, miecza i nagłego nieszczęścia, i tak jak zmiłowałeś się nad trzema mężami uwięzionymi w ciemnicy i uratowałeś ich od gniewu cesarza i ścięcia mieczem, tak zmiłuj się nad nade mną, bowiem umysłem, słowem i uczynkiem cały jestem w ciemności grzechu, i uratuj mnie przed gniewem Bożymi od wiecznej męki; niech z uwagi na swe miłosierdzie i łaskę Chrystus Bóg da mi ciche i bezgrzeszne życie doczesne, i zbawi mnie od stania po Jego lewicy, a zechce postawić mnie po prawicy swojej ze Świętymi swymi. Amen.


Ikona wykonana na
V Międzynarodowych Warsztatach Ikonopisów w Nowicy
wrzesień 2013 r.

© Bogusław Andres 2004-2013