IC XC

Od czasów wczesno- chrześcijańskich wizerunki Zbawiciela były zawieszane na medalikach noszonych przez chrześcijan. Najstarsze eksponaty z zachowanych pochodzą z V-VI wieku. Ze względu na kształt medalików postać Chrystusa była na nich wpisana w okrąg, dlatego na tego typu przedstawieniach ukazana była sama głowa Zbawiciela bądź głowa z ramionami. Oba przedstawienia były również wykorzystywane w mozaikach zdobiących świątynię oraz na ikonach przedstawiających innych świętych. Nieco później tego typu wizerunki Chrystusa zaczęto przedstawiać na ikonach samodzielnie. W takiej formie wymienione typy ikonograficzne rozprzestrzeniły się szczególnie na Rusi. Potocznie wizerunki tego rodzaju określane są nazwą "Zbawiciel" (ros. Spas)

maj 2011 r.

© Bogusław Andres 2004-2013