św. Tomasz, Wieczernik

Ikona przedstawia dom, po środku stoi Chrystus z uniesioną prawą ręką, lewą zaś zbiera poły swej szaty aby odsłonić prawy bok przebity włócznią. Po prawej stronie Zbawiciela stoi zalęknięty Tomasz, prawą dłoń wkłada w zraniony bok Chrystusa, w lewej trzyma zwój z napisem: "Pan mój i Bóg mój"(J 20, 26-29). Wokół kluczowych postaci tej ikony zgromadzeni są pozostali zdumieni apostołowie. Cała scena rozgrywa się wewnątrz budynku o czym świadczy narzucony na kopułę budowli czerwony welum. Św. Tomasz (gr.Didymos-bliźniak) przedstawiany jest na ikonach jako młodzieniec bez zarostu, ubrany w niebieski chiton i czerwony płaszcz.
Po zstąpieniu Ducha Świętego na apostołów, Tomasz głosił dobrą nowinę w m. in. w Palestynie i Mezopotamii. Za nawrócenie na wiarę chrześcijańską żony i syna króla indyjskiego, apostoł Tomasz poniósł męczeńską śmierć.

styczeń 2006 r.

© Bogusław Andres 2004-2013