IC XC

Scena ukrzyżowania z wmontowaną po środku mosiężną ikoną Krzyża. Pod krzyżem stoją Maryja i Święte Niewiasty oraz ap. Jan i setnik Longinus. Nad krzyżem przedstawione są moce niebieskie - Cherubin i Serafin. W tle ukazane są mury Jerozolimy, jako symbol odrzucenia przez Żydów Jezusa jako Mesjasza. Ukrzyżowanie nie jest zaliczana do dwunastu, głównych, świąt.

wrzesień 2009 r.

© Bogusław Andres 2004-2013